Home

Welkom op de website van het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek 2016!

Het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek (PoMo) wordt tweejaarlijks uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is het coördinerend ministerie voor de arbeidszaken (arbeidsvoorwaarden, pensioenen, personeelsbeleid) van de overheid als geheel. Onder de overheid als geheel vallen de veertien overheidssectoren: rijk, gemeenten, provincies, waterschappen, rechterlijke macht, defensie, politie, PO, VO, MBO/BVE, HBO, WO, onderzoeksinstellingen en academische ziekenhuizen.

Dit onderzoek geeft inzicht in de aantrekkelijkheid van de overheid als werkgever en de ontwikkelingen daarin in de tijd.

Het onderzoek wordt gehouden onder zittend personeel en medewerkers die recent zijn in- en uitgestroomd.

Wilt u meewerken?
Via onderstaande knoppen kunt u aangeven of u mee wilt doen aan het onderzoek. U heeft hiervoor uw persoonlijke inlogcode en wachtwoord uit de brief nodig.

JA, ik wil meedoen NEE, ik wil me afmelden

Heeft u vragen?

We hebben de meest gestelde vragen voor u op een rijtje gezet. Mocht uw vraag er niet tussen staan, of het antwoord geeft onvoldoende opheldering, dan kunt u hier uw vraag stellen aan de helpdesk. De helpdesk is op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur ook telefonisch bereikbaar op 0800-22 55 435.